Hvorfor gå til psykolog?

Mange oplever på et eller andet tidspunkt i livet, at tingene bliver svære og uoverskuelige og får brug for hjælp til at komme videre på den bedst mulige måde. Nogle har venner eller familie at trække på, som kan hjælpe dem igennem vanskelighederne, mens andre føler sig ensomme eller af forskellige årsager ikke ønsker at involvere de nærmeste i den svære situation.

Der kan være mange grunde til at kontakte en psykolog og det er heldigvis blevet meget mere acceptabelt og almindeligt at opsøge hjælp, når livet bliver svært.
For nogle er det helt konkrete hændelser, de har brug for hjælp til at håndtere, mens det for andre er en blanding af mange ting og følelser, der gør livet svært. Det kan være en følelse af nedtrykthed, utilstrækkelighed eller usikkerhed som har varet ved eller det kan være angst, der hæmmer en i at leve det liv, man ønsker.  

Når man kommer til en samtale hos mig, så møder man en professionel psykolog i den forstand, at jeg ikke kender dig og derfor ikke har forudindtagede ideer om dig og om, hvordan dine vanskeligheder bedst muligt løses. Det kan være befriende at fortælle om sig selv til en person, der alene er der for at lytte og stille spørgsmål. 
I fællesskab forsøger vi at finde frem til nye veje, der kan gøre det muligt for dig at komme videre. Det hele foregår i et samarbejde mellem dig og mig og jeg sidder ikke med hemmelige teorier, som jeg ikke deler med dig. Jeg er af den overbevisning, at åbenhed i arbejdet som psykolog, gør relationen mere jævnbyrdig og gør det nemmere for dig at komme på banen og tage styring over det liv, som du måske har følt, du har mistet kontrollen over.